Vårt fritidshems öppningstider
06.00 Öppnar vi fritidshemmet i matsalen. Föräldrar behöver gå till Ekoxen för att kryssa på listen innanför dörren att ert barn har anlänt. Vi vill att ni följer ert barn in på morgonen.
06.30 Vi börjar servera frukosten.
07.00 De barn som ätit frukost klart får gå över till Ekoxen. De barn som kommer direkt till fritids utan att äta frukost kan från och med klockan sju gå direkt till Ekoxen.

För att hinna äta frukost bör man ha kommit till matsalen innan 7.10.

Våra stängningstider:
Vi har öppet till klockan 17.30 varje dag.

Behöver ni ha barnomsorg mellan 17.30 fram till klockan 18.00 behöver vi ha reda på detta minst två vardagar i förväg. Detta med hänvisning till dokumentet ” Maxtaxa och riktlinjer”.

 

Höstterminen 2017

Vi har helt stängt:

30/10

Kan ni inte lösa barnomsorg denna dag så kontakta rektor på telefonnummer 0582- 686307

 

Vi stänger 16:00:

26/9

5/12

19/12