image

Fritidshem:
Lillfritids: 0582-686315
Storfritids: 0582-686306

Rektor Caroline Schreiber  0582-686307

Adress:
Sköllersta fritidshem
Områdetskontoret Folkaboskolan
694 80 Hallsberg